Istorija

O plodnoj i bogatoj istoriji naše kuće najbolje svedoče stečene reference. Na ovom mestu izdvajamo samo najmarkantnije među stotinama poslova koje je JUGINUS u proteklih 60 godina izveo:

 • Planerski atlas prostorne organizacije Jugoslavije, 1972
 • Međunarodni konkurs za novo naselje «Aerodrom» u Skoplju, Makedonija, I nagrada, 1969
 • Generalni plan za sedam gradova u Nigeriji (sa Energoprojektom), 1972
 • Prostorni plan Republike Srbije, 1980
 • Prostorni plan Republike Crne Gore (nekoliko sektora)
 • Metodologija planiranja saobraćaja za gradove srednje veličine, 1980
 • Međunarodni konkurs za novi deo grada u Minsku, Belorusija, II nagrada, 1988
 • Više od 30 saobraćajnih studija za gradove bivše Jugoslavija, između ostalih i za Beograd i Skoplje
 • Doprinos projektima i studijima za sistem beogradske podzemne železnice
 • Priprema i organizacija 19 nacionalnih i međunarodnih konferencija o urbanističkom planiranju, stanovanju, planiranju saobraćaja, urbanoj ekonomiji (poslednji skup održan 1997: Reforme urbanih politika u zemljama tranzicije)
 • Sedište ECE komisije za Srbiju i Crnu Goru, sekcije za urbana naselja