Reference

LISTA GLAVNIH USLUGA PRUŽENIH U POSLEDNJE TRI GODINE (2012-2018)

(LISTA IZRAĐENIH I USVOJENIH PLANSKIH DOKUMENATA I STRATEŠKIH PROCENA)

Prostorni planovi

 1. Prostorni plan opštine Bajina Bašta (2012.)
 2. Prostorni plan opštine Rekovac (2012.)
 3. Prostorni plan opštine Medveđa (2012.)
 4. Regionalni prostorni plan za područje Zlatiborskog i Moravičkog upravnog okruga - član konzorcijuma (2013.)
 5. Prostorni plan područja posebne namene infrastrukturnog koridora autoputa E-761, deonica Pojate-Preljina (2013.)
 6. Prostorni plan opštine Vršac (2015.)
 7. Regionalni prostorni plan za područje Podunavskog i Braničevskog upravnog okruga - član konzorcijuma (2015.)
 8. Prostorni plan područja posebne namene arheološkog nalazišra Viminacijum (2015.)

Generalni urbanistički planovi i planovi generalne regulacije

 1. Plan generalne regulacije (PGR) Aleksandrovca - JP Direkcija za urbanizam i izgradnju, Aleksandrovac (2012.)
 2. Izmene i dopune PGR Veliko Gradište - Veliko Gradište (2013.)
 3. PGR naseljenog mesta Svilajnac - fond za uređenje građevinskog zemljišta opštine Svilajnac (2013.)
 4. PGR gradskog područja Opštine Priboj sa SPU - opština Priboj i "PROGRES-UNOPS" (2013.)
 5. PGR za sedište jedinice lokalne samouprave Nova Varoš sa SPU - opština Nova Varoš i "PROGRES-UNOPS" (2013.)
 6. Plan generalne regulacije Bujanovca (2013.)
 7. PGR za objekte termoelektrane Kolubara u V.Crljanima - JP "Elektroprivreda Srbije" (2014.)
 8. Izmene i dopune plana generalne regulacije Vladičin Han - opština Vladičin Han (2014.)
 9. Izmene i dopune plana generalne regulacije sa elementima detaljne regulacije za zonu privređivanja Veliko Polje u Svilajncu - fond za uređivanje građ. zemljišta opštine Svilajnac (2014.)
 10. Izmene i dopune plana generalne regulacije Bajina Bašta (2014.)
 11. Plan generalne regulacije za naselje Veliko Gradište opština - Veliko Gradište (2014.)
 12. Plan generalne regulacije za naselje Mosna opština Majdanpek (2015.)
 13. Plan generalne regulacije za naselje Donji Milanovac opština Majdanpek (2015.)
 14. Plan generalne regulacije za naseljeno mesto Lajkovac (2015.)
 15. Izmene i dopune Plana generalne regulacije naselja Majdanpek (2016.)
 16. Izmene Plana generalne regulacije gradskog područja opštine Priboj (2016.)
 17. Druge izmene i dopune Plana generalne regulacije Bajine Bašte (2016.)
 18. Plan generalne regulacije naselja Medveđa (2016.)
 19. Prve izmene i dopune Plana generalne regulacije Ražnja (2017.)
 20. Prve izmene i dopune Plana generalne regulacije Babušnice (2017.)
 21. Plan generalne regulacije za sedište jedinice lokalne samouprave naseljeno mesto Batočina (2017.)
 22. Treće izmene i dopune PGR-a Bajine Bašte (2017.)
 23. Plan generalne regulacije gradskog naselja BOR saradnja sa IAUS-om (2018.)

Regulacioni i detaljni urbanistički planovi i lokalne studije lokacije

 1. PDR Industrijske zone Vladičin Han (2010.)
 2. PDR kompleksa za PPOV, Žitište (2010.)
 3. DUP „Radosavac“ u Pljevljima (2011)
 4. DUP Centar, Pljevlja (2011.)
 5. DUP Polje Zaljevo, Bar (2012.)
 6. PDR Nova zona privređivanja, Svilajnac (2012.)
 7. PDR mosta na Velikoj Moravi sa saobraćajnicama, Svilajnac (2012.)
 8. PDR naselja Plavi Horizonti, Zemun (2012.)
 9. DUP aerodroma Morava, Lađevci kod Kraljeva (2012.)
 10. PDR minihidroelektrana Biserka, Doljevac (2012.)
 11. PDR neformalnog naselja Mala Guba, Prokuplje (2013.)

Strateške procene uticaja planskih rešenja za:

 1. PPO Prokuplje (2011)
 2. PPO Aleksandrovac (2011)
 3. PPO Ćićevac (2011)
 4. PPO Trgovište (2011)
 5. PPO Bajina Bašta (2012)
 6. PPO Rekovac (2012)
 7. PPO Medveđa (2012)
 8. PGR Aleksandrovac (2012.)
 9. PGR Svilajnac (2013.)
 10. PGR Veliko Gradište (2013.)
 11. PGR Priboj (2103.)
 12. PGR Nova Varoš (2013.)

Obimniji pregled planova, projekata i studija JUGINUSa.